Linguistiek

De oorsprong van taalp aarde leven een groot aantal soorten levende wezens.
Waarbij de beweging in voedselzoeken de basis is.

Elk levend wezen dat voedsel zoekt en kan zoeken is
een levende soort die dezelfde basis heeft.

Als wij kijken naar simpelere vormen van leven
van slakken, en muizen, naar apen en de mens,
Dan hebben lagere levensvormen een simpele manier van taal en communicatie.
Dieren met enkele tientallen uitingen die
simpele emoties weergeven.

De mens die enkele tientallen talen zou kunnen spreken,
als opvoeding een structurele vorm heeft.

Stel nu dat er in de ruimte een soort wezens woont,
die ook als basis voedselzoeken heeft,
maar door de hoger hersenen, en de combinatie om overal patronen in te herkennen,
en alles te herleiden tot een essentie en een intentioneel motief,
enkele duizenden talen zou kunnen leren, benutten en mogelijk te vertalen.

Als zulke wezens enkele tienduizenden talen kunnen spreken spreken.
En een lichaam vergelijkbaar met ons hebben.

Zouden ze ook per taal, een veelvoud aan woorden, intenties, beeldvormige uitdrukkingen,
en symbolistiek hebben.

Zoals apen en de mens verschillen, zo zou een mogelijke soort in de ruimte
tot ons vergelijkbaar zijn.