Krachtvelden

ObjectgrenzenIn een toekomst kunnen wij vliegen en reizen met een
krachtveld als motor.

Zoals magneten met metalen werken,
en de zwaartekracht al het moleculair leven op de aarde houdt.

zo is er ook een krachtveld methode die werkt
met de waterstof brug die in water zit.

Een methode die nog ontdekt moet worden,
maar een veelbelovende toepassing heeft.

Krachtvelden die gebaseerd zijn op atomaire krachten,
en door empirie ontdekt worden.

Een waterstofbrug kan gebruikt worden,
om voorwerpen tot 2 km hoogte in de lucht te houden.

in het water werkt een krachtveld op die techniek niet.
Immers water manipuleren in een massa water geeft
resultaten met bijwerkingen.

Een krachtveld kan gebruikt worden voor plaatsnavigatie
maar ook als krachtveld die voorwerpen kan tegenhouden.

Een projectiel die een krachtveld tegenkomt, wordt
direct gestopt.