Dimensies

classificatieIn onze optiek,
onze ogen hebben wij drie dimensies.
Van x, y en z.
Waarin wij onze wereld zien,
en waarin wij adequaat op de omgeving reageren.

De dichtbijheid van vormen zijn door ons waarneembaar.
Waarbij zien, de mogelijkheid geeft om
de mens zijn intelligentie te laten benutten.

Onze hersens nemen een beeld waar en verdelen het in voorwerpen.
Voorwerpen die aan een functie en betekenis worden gehecht.

Elk voorwerp dat een functie heeft,
krijgt een waarde waarmee het nut voor de observator wordt
bepaald.

Een waarde die zowel emotioneel, moreel, ethisch en in nut te graderen is.

Een dimensionale weergave bij drie, is door een schilder, kunstenaar,
of computerartiest op eenvoudige manier te maken of te imiteren.

Als wij drie dimensies verhogen naar vier.
Stel dat snelheid een vierde dimensie wordt.
Dan heeft ieder voorwerp dat zichtbaar is ook een snelheid.
Wij zien die vier dimensies door de vierde die in tijd verschilt van
een kleine tot een grote tijdsafstand.

Echter als je een situatie wil schetsen binnen een drie dimenionale weergave.
Dan moet je de tijd als factor symboliseren in een van de drie andere dimensies.

Een factor kan je overbrengen door elk voorwerp een belijning te geven
die de mate van snelheid toont.

bijvoorbeeld door de snelheid van licht en zijn frequentie als een gradering
in de belijning mee te nemen.
bijvoorbeeld door de frequentie rond de regenboog te gebruiken.

Door vier dimensies in drie te vertalen,
en de vierde dimensie op een generieke manier erin te verwerken,
waardoor iedere gebruiker dezelfde betekenis eraan hecht,
is het mogelijk om op geavanceerde wijze van sterren reizen gebruik te maken.