Universum

Een lichtstraal vanuit kennisAls individu kan je kiezen,
jaag ik mijn eigen wensen na.
doe ik wat mij zelf plezier geeft.

als individu kan je kiezen,
Kun je onderdeel zijn van iets groters.
Niet je eigen wensen,
maar eenheid in religie,
eenheid doo filosofische wijsheid.

Het universum is een abstracte term,
een woord dat wijst naar groter,
groter dan eigen leven,
groter dan de wereld,
groter dan je familie of land.

Het universum is als een groot levend wezen,
waarin iedere cel, een vorm is die vergeleken in onze termen
een wereld of planeet inhoudt.

Om onderdeel van het universum te zijn,
kan je natuurlijk weigeren een groter verband te zien.
Maar het kan ook een beter leven geven om
juist dat verband te zien. en een plaats in te nemen.

Soms is onderdeel zijn van het universum,
een stap in religie, een stap in levensfilosofie.

Maar het kan ook eenvoudig zijn, door bereidt te zijn
een plaats in te nemen,
en in de orde die van hier tot ver in het heelal heerst
een onderdeel te zijn.


In vergelijking heeft een universitiet een aanbod aan studie's
die met hogere kunde en professie de individu scholen.

Op diezelfde manier is bereid zijn een onderdeel te zijn
van de galactische orde een hoger verband dienen.

Een plaats innemen door jezelf als dienaar of instrument te zien, te aanvaarden.

De universele orde, welke niets met oorlog of gevechten van doen heeft.
Die geen kruistochten organiseert.

De universele orde is als een land waarin een universiteit is
gelegen, en ieder die zoekt naar een goede studie de gelegenheid geeft
om er te studeren.

De universele orde is als een land, waarin academici samenwerken
om in het land; economie voor de financiele politiek,
wetenschappers die kennis vormen tot een goede wetenschap,
en allerlei wetenschapsgebieden expertisme geven.

De universele orde, is als een land waarin vrijheid juist
door veiligheid, ontplooiing en cultuur te vinden is.

Een primitief land werkt met lijfstraffen zoals wij
in het verre verleden ook hebben gekend,
Een land met een gedegen scholing, kan meer op maat,
en met betere resultaat alle vakgebieden zeker stellen.

Zo worden mensen met psychische ziektes niet meer in een dolhuis geplaatst,
maar met medicatie veilig gesteld met een grote mate van aanpassing aan
de wereld.

Het Universum, kent duizenden werelden,
honderen verschillende soorten intelligente wezen.
miljoenen wegen om van de ene naar de andere kant te reizen.
En duizenden scholen die kennis geven voor een beschaafde wereld.

En om onderdeel van het universum te kunnen zijn;
Hoef je alleen bereid te zijn die positie in te nemen.
Hoef je alleen bereid te zijn een dienaar te mogen zijn.

Een artikel geinspireerd door de uitspraak dat
religie niet alleen bij ons benoemd is.
En dat de titel universiteit een etymologie is met de naam het universum