Design of nature

Ontwerp door functieStel we zijn bouwheren van grote intelligentie.
Wij kunnen vooruitzien voor elke maatschappelijke invloed die we uitvoeren,
zowel wat die veroorzaakt, alswel welke gevaren erdoor invloed krijgen.

Een goddelijke spel schaak.
Een game die op de computer een factor groter is
dan de strategiespellen van tegenwoordig.

Stel we zijn bouwheren die een nieuwe soort kunnen ontwerpen.
Een soort waarbij we de keuze hebben of het voedsel opneemt via de mond,
of er armen en benen aan zitten.
Of de soort fysiek zichtbaar is.
Of de soort fysieke actie nodig heeft om voort te bestaan.

Stel we zijn bouwheren en kunnen onze eigen levens makkelijker maken,
door een ras van slaven te ontwerpen die al onze zorgen overnemen.

Bouwheren die van ontwerp tot uitvoering kunnen maken,
met middelen die geen corruptie kennen.
met middelen die geen fraude toelaten.

Een nieuwe soort ontwerpen kent keuzes die
het ene toepassen en het andere vermijden.
het ene een plaats gunnen en een andere zwakte toekennen.

Stel je maakt een soort, onoverwinnelijk, snel, krachtig, machtig.
Hoe veel macht je toekent, baseert ook de overleving,
de overleving die op het slechte pad catastrofaal wordt.
Maar minder macht toekennen, betekent een soort die minder capabel is.

Een mens ontwerpen kent allerlei ontwerp keuzes.
De eerste is: Hoe wil je dat voedselvergaring door de loop der tijden heen plaatsvind.
Een primitieve samenleving tot een complexe structuur.

De tweede is: Hoe gaat een soortontwerp om met gevaren.
Die in primitieve samenleving wilde dieren zijn, en
in een complexe structuur abstract zijn geworden.

De derde is:
de samenleving van alle individuen.
Hoe gaan delen om met het geheel.
En hoeveel macht wordt er aan het geheeld toegekend.
En hoeveel verantwoordelijkheid kan een deel hebben.

De vierde is:
Als een soort wordt ontworpen,
welke grondstoffen gebruik je.
Welke ontwerpen voor onderdelen van het wezen gebruik je.
En als je grondstoffen gebruikt, veelvoorkomende materie,
of zeldzaamheid.

De vijfde is:
Wordt het ontworpen en gebouwd door een externe mogelijkheid,
of is er een interne manier om steeds nieuwe te vormen.
(bij een computer is extern een printer die een papier bedrukt met informatie)
(een interne manier is bij vele soorten op aarde een voorplantingsmogelijkheid, orgaan, plant enz)

De zesde is:
Restrictie op foutmogelijkheden. voorbeeld
als de aarde vervuild raakt en natuurramepen de mensheid vernietigen.
of als dnaverandering door nucleare straling de bevolking decimeren is een restrictie.

De zevende:
De uitvoering, een intelligente bron, bouwheer, gaat niet door, en vertrekt niet
zolang de ontworpen soort een goed gevolg geeft.
Immers waarom zou je ontwerpen en aan het lot overlaten.
als bouwheer ben je gehecht aan wat je maakt.
Wat ook zo is bij mensen die als architect een bouwwerk ontwerpen,
of een goed boek schrijven.