Mythes

Militare Aeronautica


eens was er in de ruimte een macht die groter was dan de mensheid op aarde.
Zij heersten van punt tot punt in de ruimte.
Waarbij technologie leek op de menselijke wetenschap.
Met de betekenis dat ze ongeveer vierhonderd jaar aan kennis op ons vooruitliepen.

zoals wij nasa hebben en de esa. amerikaans en europees ruimtevaart buro.
zo hadden zij ook een ruimtelijke macht die zij noemden zoals de titel van dit artikel

Een militaire ruimtemacht die als stelregel hadden dat ze nergen inbreuk makenv op beschavingen, en alleen te voor schijn komen als een wereld klaar is voor contact.

Een macht die gebruik maakt van gelijkende wetenschap op ruimtevlak.
Een space shuttle, een raket. Hebben bij hen ongeveer dezelfde vorm.

De films over de toekomst zoals star wars, star trek zijn bij hen leerpunten uit
het verleden geweest die ze overstegen hebben door intelligent menselijk gedrag.

Nieuw Engeland


In deze mythe reizen wij naar de toekomst.
Wij zien een logo zoals gebruikt op engelse vliegtuigen uit de tweede wereld oorlog.
Een klein land in de woestijn, waar twee ruimtevaarders zijn neergestort.
De ene is een automatisch wapen dat een soort van ontploffende kogels kan afvuren.
De ander een jetsuit die op de rug wordt gedragen en kan reizen door lucht heen.
Een jetsuit die gebruikt werd om verkenners honderden kilometers te laten vliegen
en de ruimte onder hen zien.

Dit kleine landje werd onderwerp tussen een strijdende oorlog.
Zij lagen tussen twee grootmachten en het gebuerde dat er
wapentuig uit de lucht viel.

Het is niet zelden dat primitieve landen tussen hoogtechnologische machten ligt.

Nieuw engeland. Een communicatiemiddel dat door primitieve volkeren,
niet wordt herkent, en jaren als souvenir in een winkel ligt.


Reizende eenheden


Er reizen door de ruimte kleine machines.
Althans een combinatie van machine, computer en levensmaterie.

En kleine machine die als doel heeft;
Alles in de ruimte in kaart brengen, en meten en analyseren hoe intelligent of slim
een levende soort is.

Zo is het machientje in staat om van lichamen het bewustzijn te kopieren.
En dat in een virtuele wereld op te vangen.

Deze virtuele wereld toon als een soort groot computerspel,
allerlei gebeurtenissen en voorstellingen.
Dit alles ten teken om vooruit te zien wat de toekomst kan worden.

Een machine die van allerlei universum bewoners die mate van beschaving meten.
De mate van gedrag dat wezenlijk invloed heeft op het aanpassen van de omgeving.

De omgeving aanpassen om een leven beschermd, geborgen en in vrijheid te kunnen doorbrengen
Deze machine is voor wezens die niet weten hoe het eruit ziet niet herkenbaar.

Er wordt verteld dat ieder die erdoor wordt opgevangen een zilver licht ziet.
Er wordt verteld dat ieder wezen dat de moeite van lezen waard is
geen afweer of weerstand ertegen heeft.